Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Drost

betekenis & definitie

Drost (ook: ambtman, → baljuw, drossaard), een door de landsheer benoemde ambtenaar die namens deze in een bepaald gebied (drostambt) de administratie en jurisdictie waarnam. Tot in de 19e eeuw was deze naam gangbaar.

In een wet van 13.4.1807 werd Nederland verdeeld in departementen met een landdrost aan het hoofd, en in kwartieren bestuurd door drosten die benoemd werden door de Koning. De titel verdween in België in 1795 na de annexatie door Frankrijk en in Nederland in 1810. De titel → landdrost kwam in Nederland weer in zwang bij het bestuur van de IJsselmeerpolders en van geannexeerd Duits gebied na 1945 (→ ambachtsheerlijkheid).

< >