Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Communisme

betekenis & definitie

Communisme, 1.

Oude naam voor het socialisme. Zo gaven Marx en Engels in 1848 een socialistisch program uit onder de titel Communistisch Manifest. 2. Door verschil van inzicht over de marxistische tactiek aan het eind van de 19e eeuw (→ revisionisme), werd communisme gelijkgesteld aan de socialistische leer, die de dictatuur van het proletariaat voorstond. (→ Communistische Partij Nederland; → Sociaal-Democratische Arbeiderspartij).

< >