Wat is de betekenis van Communisme?

2021
2022-05-21
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Communisme

Het communisme is een (politieke) ideologie die ernaar streeft om productiemiddelen (arbeid, gebouwen, grondstoffen en machines) en verbruiksgoederen tot gemeenschappelijk bezit te maken. Het is een economisch systeem waarbij inkomens en goederen in gelijke mate onder de bevolking is verdeeld. De belangrijkste grondlegger van het communisme is Karl...

Lees verder
2019
2022-05-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

communisme

communisme - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) (economie) (filosofie) ideologie die gericht is op gemeenschappelijk bezit van productiemiddelen en verbruiksgoederen Woordherkomst afgeleid van vhet Latijnse 'commūnis' (gemeenschappelijk) (met het voorvoegsel com-) met het achtervoegsel -isme Antoniemen anticommunisme,...

Lees verder
2018
2022-05-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

communisme

communisme - zelfstandig naamwoord uitspraak: com-mu-nis-me 1. maatschappijsysteem waarin fabrieken e.d. van iedereen zijn ♢ het communisme is in Rusland ontstaan Zelfstandig naamwoord: com-mu-nis-me het communisme...

Lees verder
2016
2022-05-21
WO2 Thesaurus

WO2 Thesaurus

Communisme

Het Communisme is een sociale, politieke en economische ideologie die is gericht op de oprichting van een klasseloze, staatloze en socialistische samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom van de productiemiddelen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte. Er zijn binnen het Communisme verschillende stromingen, ver...

Lees verder
2005
2022-05-21
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

communisme

Politieke stroming, die streeft naar een klasseloze maatschappij waarin het economisch kapitaal aan de samenleving als geheel toevalt. Het communisme is van nature sterk gekant tegen het koningschap. Monarchieën worden in het communisme gezien als exponenten van de ‘oude’ politieke orde die gedoemd is te verdwijnen. Tussen de Neder...

Lees verder
2004
2022-05-21
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Communisme

Het streven naar een samenleving waarin iedereen gelijk is. Zo’n klasseloze samenleving zou volgens communisten tot stand komen via een revolutie waarin arbeiders de macht grepen. Grond, grondstoffen, fabrieken en machines werden daarna eigendom van de staat.

1999
2022-05-21
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Communisme

In 1909 leidde de meer gematigde opstelling van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (sdap) tot een afsplitsing van de orthodoxe marxisten, die de Sociaal-Democratische Partij (sdp) stichtten. Uit de provincie Groningen traden onder meer G. Sterringa en het echtpaar M. Stel en R. Stel-Vos toe. Na de door Lenin geleide Russische Oktoberrevoluti...

Lees verder
1996
2022-05-21
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Communisme

Volgens het marxisme leninisme het laatste (volmaakte) stadium van de menselijke samenleving. In het stadium van het communisme is de staat afgestorven, zijn er geen klassenverschillen meer en kan iedereen zich maximaal ontplooien. Loon wordt uitgekeerd naar behoefte, niet meer naar bekwaamheid of naar maatschappelijke positie. De term communisme...

Lees verder
1994
2022-05-21
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Communisme

stelsel dat afschaffing van privaatbezit en gemeenschap van gebruiks- en produktiegoederen voorstaat.

1994
2022-05-21
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Communisme

Communisme, 1. Oude naam voor het socialisme. Zo gaven Marx en Engels in 1848 een socialistisch program uit onder de titel Communistisch Manifest. 2. Door verschil van inzicht over de marxistische tactiek aan het eind van de 19e eeuw (→ revisionisme), werd communisme gelijkgesteld aan de socialistische leer, die de dictatuur van het proletariaat vo...

Lees verder
1993
2022-05-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Communisme

(kommunisme) politieke stroming; stelsel dat gemeenschap van goederen en afschaffing van het eigendomsrecht voorstaat

1981
2022-05-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Communisme

1. oude naam voor het socialisme. Zo gaven Marx en Engels 1848 het socialistisch program uit onder de titel: Communistisch Manifest. 2. Door verschil van inzicht betreffende de taktiek, zoals dat aan het eind van de 19e eeuw bleek (→ revisionisme), werd communisme de socialistische leer. die de dictatuur van het proletariaat voorstaat. (→...

Lees verder
1973
2022-05-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Communisme

[Fr.], o., maatschappelijk stelsel van de gemeenschap van goederen en de afschaffing van het persoonlijk eigendom; leer van dat stelsel; in meer specifieke economische zin: maatschappelijke orde zonder ondernemers en zonder vrije markt. Onder communisme in de breedste zin verstaat men elke beweging die streeft naar een samenleving die op collectiev...

Lees verder
1972
2022-05-21
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Communisme

(kommunisme) [<Fr.], o., (streven naar een) maatschappelijke orde zonder particuliere ondernemers en zonder vrije markt. © De verdeeldheid binnen de communistische beweging is in de jaren zeventig blijven bestaan. Enerzijds bleek het Russisch-Chinese conflict nog steeds onoplosbaar. Anderzijds werd een steeds sterkere nadruk gelegd op de ze...

Lees verder
1955
2022-05-21
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Communisme

o., leer en stelsel van gemeenschap van de productiemiddelen.

1955
2022-05-21
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

COMMUNISME

noemt men in het algemeen een vorm van samenleving, waarin allen voor de gemeenschap werken naar vermogen en ontvangen naar behoefte. In deze zin kan men ook spreken van een „christelijk” communisme in de kloosters. In onze tijd heeft communisme een zeer bepaalde betekenis gekregen door het experiment in Sowjet-Rusland. Zich baserend op...

Lees verder
1952
2022-05-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Communisme

s.n., kommunisme (it).

1950
2022-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Communisme

(<Fr.), o., maatschappelijk stelsel van de gemeenschap der goederen en de afschaffing van het persoonlijk eigendom ; leer van dat stelsel; in meer specifiek econ. zin : maatsch. orde zonder ondernemers en zonder vrije markt.

1949
2022-05-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Communisme

verzamelnaam voor die theorieën en bewegingen, die het privaat bezit willen vervangen door een gemeenschappelijk (Lat.: communis = gemeenschappelijk) bezit. Men kan C. onderscheiden in C. in uitgebreide zin - dan valt daaronder een gemeenschappelijk maken van productiemiddelen èn verbruiksgoederen - en in C. in engere zin: het aan de ge...

Lees verder
1948
2022-05-21
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

communisme

o. stelsel v. gemeenschap v. goederen en afschaffing v. eigendomsrecht, beweging gericht tegen het privaat bezit v. productie- of consumptiemiddelen.