Redactie Ensie

Leasebegrippen omschreven

Gepubliceerd op 06-09-2016

2016-09-06

Jaarkilometers

betekenis & definitie

De jaarkilometers zijn het aantal kilometers, vastgelegd in een leasecontract, die men zonder extra kosten met de lease auto kan rijden. Indien de jaarkilometers worden overschreden zijn hier vaak wel extra kosten aan verbonden.

Wanneer men een leasecontract afsluit voor een lease auto, is het gebruikelijk dat hier een hoeveelheid jaarkilometers bij worden afgesproken. Men kan per jaar het aantal afgesproken jaarkilometers rijden met de lease auto voor privé doeleinden, zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn. Hoeveel jaarkilometers men vast legt in het lease contract, is geheel afhankelijk van de wensen van de klant en het aanbod van de leasemaatschappij.

De kilometerafrekening van eventueel te veel gereden kilometers wordt vaak pas aan het eind van de looptijd van de lease voltooid. Hierdoor heeft men enigszins speling met de jaarkilometers. Stel dat men 12.000 jaarkilometers heeft afgesproken bij een leasecontract dat na 36 maanden is afgelopen. In het eerste jaar rijdt men 13.000 kilometers, iets meer dan de afgesproken hoeveelheid. Men dient dus, slechts rekening houdend met het eerste jaar, een extra vergoeding te betalen voor deze gereden kilometers. In het tweede jaar rijdt men 11.000 kilometers en in het derde jaar 12.000 kilometers. Hoewel men in het eerste jaar de afgesproken jaarkilometers heeft overschreden, betaalt men uiteindelijk geen extra kosten. Het totaal aan gereden kilometers binnen de looptijd van de lease is namelijk precies 36.000. Dit totaal valt wel binnen de afgesproken jaarkilometers.