Human capital theory betekenis & definitie

Human capital, menselijk kapitaal, is de verzamelnaam van alle competenties en vaardigheden die werknemers vergaard hebben.

Volgens de human capital theory worden werknemers beschouwd als een verzameling van vaardigheden, kennis en ervaringen. Deze competenties kunnen kunnen ontwikkeld worden door werknemers. Daarnaast kan een bedrijf haar werknemers hierin stimuleren, sturen of ondersteunen. Het ondersteunen van werknemers in de ontwikkeling van hun competenties vergroot het bedrijfskapitaal van de onderneming.

In lijn met deze theorie wordt dus ook verwacht dat bedrijven voordeel ten opzichte van hun concurrenten behalen door hun human capital te vergroten. Dit kan worden gedaan door werknemers opleidingen te bieden of te investeren in werving en selectie. Verbonden aan de human capital theory is de social capital theory. Social capital (sociaal kapitaal) richt zich op de relatie tussen werknemers. Dit in tegenstelling tot de human capital theory die zich richt op de kennis en kunde die is gelieerd aan een individu.