2020-01-29

Human capital theory

Human capital, menselijk kapitaal, is de verzamelnaam van alle competenties en vaardigheden die werknemers vergaard hebben. Volgens de human capital theory worden werknemers beschouwd als een verzameling van vaardigheden, kennis en ervaringen. Deze competenties kunnen kunnen ontwikkeld worden door werknemers. Daarnaast kan een bedrijf haar werknemers hierin stimuleren, sturen of ondersteunen. Het ondersteunen van werknemers in de ontwikkeling van hun competenties vergroot het bedrijfskapitaal va...

2017-05-10

human capital

Menselijk kennispotentieel waarin net zo geïnvesteerd kan worden als in materieel kapitaal; analoog: sociaal kapitaal (sociale contacten) en cultureel kapitaal (waarden en normen).

2016-02-16

Social capital theory

Social capital theory verklaart waarom bedrijf A een concurrentievoordeel behaalt op bedrijf B, terwijl op het eerste oog de bedrijven over hetzelfde (menselijk) kapitaal lijken te beschikken. Social capital bestaat uit de normen, waarden, informele- en formele netwerken die een organisatie haar identiteit geeft. Volgens de social capital theory kunnen deze sociale netwerken van toegevoegde waarde zijn voor een organisatie. Deze sociale netwerken kunnen namelijk zorgen voor een gevoel van vertr...

2017-01-13

Human Capital Agenda

Binnen de topsectoren wordt gewerkt aan Human Capital Agenda’s (HCA’s). Een HCA omvat een visie, ambitie en aanpak om te komen tot een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Doelstelling is om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt en om het huidige personeel verder te ontwikkelen.

2017-06-14

Capital

Capital is one of the three production factors in the economy. Capital is in most cases a sum of money. The capital of a company is the total of all capital goods that that company has. Capital goods are also referred to as production goods. These products are used to make other products. In many cases this is money because money is needed to purchase raw materials or to pay employees. As mentioned above, capital is usually expressed in monetary terms. For example, the capital of a company can b...

2017-11-28

Human

Uit Hugeman, vleivorm van Hugo. De naam kwam vroeger in Zeeland voor.

2017-05-16

Colour Theory

Colour Theory – Rudolf Steiner’s colour theory fits in with the colour theory of J.W.

2017-02-28

Capital employed; capital invested

Capital employed; capital invested is het in een onderneming geïnvesteerde vermogen bestaande uit (materiële en immateriële) vaste activa vermeerderd met het netto werkkapitaal.

2017-06-14

Working capital

Working capital (or net working capital) is the difference Between current assets (such as inventories, receivables and liquid assets) and current liabilities (such as creditors and other short-term debts) of a company. Gross working capital consists of the volume of current assets. The working capital gives an idea of ​​the number of (financial) resources that a company has in order to make the necessary expenses in the short term that keep the company running. The working capital thus indi...

2017-06-13

Human beatbox

Human beatbox - (Eng.), het met de mond nabootsen van een drumcomputer. Populair bij hiphoppers. Omstreeks 1984 ontstaan in Harlem, Manhattan. Ook de persoon die genoemd geluid voortbrengt, wordt human beatbox genoemd. → hiphop. ... maar na de vette baspatronen wordt snel een uptempo rap gestart waar tussen naar hartelust drummachines, scratching en human beatboxen weerklinken. Vinyl, februari 1986 In Amsterdam kunnen breakdancers, boogiërs, rappers, human beatboxen en scratchers elke zaterd...

2016-11-08

Venture capital

Venture capital, in het Nederlands durfkapitaal, is kapitaal dat wordt gebruikt voor investeringen met een hoog risico. Venture capital wordt voornamelijk in verband genoemd met investeringen in start-ups of jonge ondernemingen. Venture capital wordt gebruikt voor investeringen met een hoog risico. In andere woorden, voor investeringen waarbij men in het geheel niet zeker is dat men zijn of haar investering kan terugverdienen, laat staan rendement behalen. Venture capital wordt vaak beschikbaar...

2017-03-27

capital gain

capital gain - Engelse term voor vermogenswinst of koerswinst.

2019-04-18

Branch theory

Branch theory - een opvatting in de Anglicaansche High Church, volgens welke de Engelsche, de Grieksche en de Roomsche kerk gelijkgerechtigde takken zouden zijn van de eene algemeene Christelijke Kerk en de bisschoppen dezer drie Kerken allen opvolgers der Apostelen. Aanhangers dezer theorie waren o.a. Newman (voor zijn bekeering), Pusey en de zijnen en lord Halifax. “J. Sassen.

2013-12-09

Venture capital

Venture capital is de Engelse term voor durfkapitaal. Venture capital is meestal bedoeld voor startende ondernemers. Deze ondernemingen kunnen snel groeien maar bij tegenwind even snel failliet gaan. De kapitaalverstrekker neemt dus relatief grote risico's.

2017-03-27

capital expenditures

capital expenditures - Uitgaven aan nieuwe investeringen. Afkorting capex.

2017-02-28

Capital funded

Het capital funded is het totaal van het aan een vennootschap ter beschikking gestelde (eigen en netto rentedragende vreemde) vermogen. Het dient ter financiering van capital employed.

2017-04-03

Human beatbox

Human beatbox - (Eng.) het begeleiden van een rapper (zie rap) door met de stem het geluid van een elektronische drumcomputer na te bootsen. Hierbij worden de handen vaak als hulpmiddelen gebruikt. Populair bij hiphoppers. Omstreeks 1984 ontstaan in Harlem, Manhattan. DMC met name door zijn human-beatbox-demonstraties, waarbij hij met zijn mond dicht bij de microfoon de geluiden en het ritme van de drumcomputer imiteert. - de Volkskrant 23.5.1987 ​

2016-11-08

Seed capital

Seed capital, ook wel seed money of seed funding, is het vermogen dat een nieuwe, jonge onderneming of start-up nodig heeft om de eerste bedrijfsactiviteiten mee te financieren. Seed capital is bedoeld om de start-up op weg te helpen totdat het zelf geld genereert of klaar is voor nieuwe investeringen. Als jonge onderneming of start-up heeft men over het algemeen middelen nodig om de eerste bedrijfsactiviteiten mee te financieren. Deze middelen, oftewel investeringen, worden ook wel seed capital...

2018-11-15

Capital humain

Capital humain - de geldelijke waarde, die iemands leven vertegenwoordigt en tegen het verlies waarvan men zich door levensverzekering* kan dekken.

2017-02-28

Seed capital

Seed capital is kapitaal verstrekt ter financiering van de eerste fase van een start-up (onderneming). Normaliter betreft dit kleine bedragen om een nieuw idee of product bedrijfsmatig te verkopen.