Social capital theory betekenis & definitie

Social capital theory verklaart waarom bedrijf A een concurrentievoordeel behaalt op bedrijf B, terwijl op het eerste oog de bedrijven over hetzelfde (menselijk) kapitaal lijken te beschikken.

Social capital bestaat uit de normen, waarden, informele- en formele netwerken die een organisatie haar identiteit geeft. Volgens de social capital theory kunnen deze sociale netwerken van toegevoegde waarde zijn voor een organisatie. Deze sociale netwerken kunnen namelijk zorgen voor een gevoel van vertrouwen onder werknemers, maar ook voor een verbetering van de interne informatie-uitwisseling. Een sterk sociaal netwerk zal de organisatie helpen om een gemeenschappelijke organisatiecultuur te creëren, waarbij werknemers bereid zijn om elkaar te helpen. De medewerkers zetten daarbij de organisatie belangen voor hun eigen belangen.

Social capital bestaat niet alleen binnen bedrijven. Het fenomeen doet zich voor in allerlei verschillende gemeenschappen, onder andere in: dorpsgemeenschappen, vriendengroepen, sportclubs en studiegroepen. Binnen deze groepen wordt er veel informatie gedeeld op basis van vertrouwen en bekendheid met elkaar. Men definieert dit vaak als een groep waar de lijntjes korter zijn.

Hoe bedrijven sociaal capital kunnen creëren is niet helemaal duidelijk. Het blijft natuurlijk een samensmelting van sociale interacties die afhankelijk zijn van persoonlijke voorkeuren. Wel is gebleken dat activiteiten die georganiseerd worden om de participatie onder werknemers te verhogen een positieve invloed hebben. Daarnaast zijn activiteiten, gericht op het vergroten van vertrouwen en creëren van meer informeel contact tussen werknemers, waarschijnlijk van positieve invloed op social capital.