Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 08-07-2019

Dichter

betekenis & definitie

Dichter - (Lat. dictare = herhaaldelijk zeggen) is een kunstenaar met het woord, schepper van poëzie. Het verschil tusschen een d. en een dichterlijk mensch (ook wel eens d. genoemd) is niet zoozeer dat de d. dieper voelt, maar dat hij vasten vorm aan het algemeene gevoel weet te geven en scheppend kan omzetten, wat anderen slechts lijdelijk ondergaan.

Lit.: Poelhekke-Brom, Woordkunst (121933).

v. d. Eerenbeemt.