Walter Henry Medhurst betekenis & definitie

Sinoloog en zendeling, vooral onder Chineezen. * 1796 te Londen, † Jan. 1857 aldaar. In 1816 door het Londensch Zendelinggenootschap naar Malaka gezonden, leerde daar Maleisch en Chineesch, vestigde zich in 1822 op Batavia, waar hij vooral onder de Chineezen werkte. Ondernam in zendingsdienst vsch. reizen door den Ned.-Ind.

Archipel, stichtte in 1833 het Parapatanweeshuis te Batavia voor onverzorgde Indo-Europ. weezen, en verbleef 1842-’56 in China. Olthof.