Vatroslav Jagic betekenis & definitie

Servisch Slavist. *6 Juli 1838 te Warasdin, ✝5 Aug. 1923 als hoogleeraar te Weenen. J. is vooral bekend als leider van de eerste groote encyclopaedie der Slavische philologie: Enciclopedija slavjanskoj filologiji (1910 vlg.), die door den oorlog onderbroken werd, en als uitgever van het Archiv für Slawische Philologie (1875-1920). Baur.