Tereza Novakova betekenis & definitie

Tsjechische vrijzinnige schrijfster, welke vooral voor de emancipatie der vrouw gearbeid heeft. * 31 Juli 1853 te Praag, ✝ 13 Nov. 1912 aldaar. N. was redactrice van het Tsjech, blad Vrouwenwereld.

Haar letterk. arbeid heeft zich veel met sociale toestanden op het platteland beziggehouden. v.Son.Werken: Jan Jilek (1904); Kinderen van het „Reine Levende” (naam eener sekte uit de 19e eeuw); Jiri Smatlan. — Lit.: Pallas, Tsjech. Lit. (Tsjechisch).