Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 24-04-2019

2019-04-24

Savinien de cyrano de bergerac

betekenis & definitie

Savinien de cyrano de bergerac - Fransch schrijver; * 6 Maart 1619 te Parijs, ✝ 1655 aldaar. Na studie te Beauvais begaf hij zich in krijgsdienst.

Moest zich echter na een paar jaren reeds wegens een zware verwonding hieruit terugtrekken en legde zich sedert dien op de letteren toe. Schreef comedies, drama’s en vertellingen, niet steeds zuiver van stijl, doch vaak geestig en vol phantasie. Zijn comedies zijn beter dan zijn tragedies.

De B. is berucht wegens zijn vele tweegevechten, die grootendeels hun oorzaak schijnen gevonden te hebben in bespotting van zijn grooten neus. Door het tooneelstuk van → Rostand (1898) is C. de B. opnieuw bekend geworden.

Werken: o.a. Histoire comique des Etats et Empires de la Lune (1648—’49); Histoire comique des Etats et Empires du Soleil (1662).

Uitg. : Oeuvres (3 dln. 1741); nieuwe uitg. door P. Lacroix (1900).

Lit.: Brun, S. C. de B. (Parijs 1894).