Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 05-06-2019

Doch

betekenis & definitie

Vestingstad in de nabijheid van Jericho, waarin de Mach. Simon, Mathathias en Judas vermoord werden (1 Mac. 16.15). "Ain Doek.

Hier werd in 1921 een oude Joodsche synagoge blootgelegd (vgl. Rev.

Bibl., 1921 en 1929).