Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 29-10-2019

2019-10-29

Ontginning

betekenis & definitie

Het in cultuur brengen van woeste onbebouwde gronden of nog niet geëxploiteerde mijnen. ➝ Heideontginning; Hoogveen (sub Ontginning); Mijn (sub II).