Ka betekenis & definitie

Volgens de Oude Egyptenaren een den mensch vergezellend, zelfstandig wezen. De moderne vertalingen, als karakter, levenskracht, dubbelganger, familiegeest, genius, geven geen precies equivalent.

De Ka beschermde den mensch, ook na zijn dood. De grafkapel heet „Huis van den Ka”.

Hem worden de doodenoffers gebracht. Tegelijk met den mensch wordt de Ka door ➝ Chnoem op de pottenbakkersschijf gevormd.Bent.