Kaäba betekenis & definitie

(Arab.; beter Ka’ba), heiligdom in Mekka, dateerend uit den heidenschen tijd, doch door Mohammed in zijn godsdienst opgenomen. Het is een kubusvormig gebouw, geheel dichtgemetseld op een deur aan de N.O. zijde na.

Het inwendige is leeg en van geen beteekenis voor den eeredienst. In den Oosthoek is de heilige „zwarte steen” ingemetseld, die bij de ceremonieele omgangen moet worden aangeraakt.

Het geheel is bedekt met een jaarlijks te vernieuwen kleed (kiswa), dat tot 1926 steeds door Egypte geschonken werd. Voor de ceremoniën, zie ➝ Hadzjdzj en ➝ Oemra.

Het is een overblijfsel der oud-heidensche steenvereering, doch volgens de Mohamm. legende zou de heilige steen zoowel als het gebouw door Adam zijn aangebracht en door Ibrahim (Abraham) na den zondvloed zijn hersteld. Deze zou ook de eerste hazjdzj verricht hebben.

Zie afb. (3) t/o kol. 640 in dl. II.Lit.: ➝ Hadzjdzj.

Zoetmulder.