Chnoem betekenis & definitie

Chnoem - (Chnoebis, Chnef), Egypt. godheid, voorgesteld als een ram of met den kop daarvan. Hij werd op vele plaatsen vereerd als „schepper van menschen en goden”, doch vooral op het eiland Elefantine, waar hij bijzonder werd beschouwd als de god van den cataract. Hij werd met vele andere goden vereenzelvigd.

Simons.