Equivalent betekenis & definitie

Equivalent - 1° Is een aantal wiskundige grootheden in klassen ingedeeld, dan heeten twee grootheden in dezelfde klasse e. Het equivalentiebegrip is reflexief (d.w.z. elke grootheid is e. aan zichzelf), → symmetrisch en transitief.

2° Men noemt volgens G. Cantor twee → verzamelingen e. of gelijkmachtig, als aan ieder element van de eene verzameling een element van de andere kan worden toegevoegd, zoodanig dat dan tevens omgekeerd met ieder element van de laatste verzameling één element van de eerste correspondeert.

v. d. Corput/J. Ridder