Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 15-08-2019

Johan

betekenis & definitie

Koning van Saksen (1854-’73), opvolger van zijn broeder Frederik-August II. * 12 Dec. 1801 te Dresden, † 29 Oct. 1873 te Pillnitz. J. hield in 1866 de partij van Oostenrijk, maar bleef daarna het Pruis. bondgenootschap getrouw.

Als uitstekend Dante-kenner vertaalde hij de Divina Commedia (1839-’49) onder den deknaam Philalethes. V. Houtte.