Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 24-04-2019

2019-04-24

H. copyn

betekenis & definitie

H. copyn - Ned. tuinarchitect; * 1842, ✝ 1923. Voorn. werken: tuin van het landgoed „Heidepark” bij Doom en slot „De Haar” te Haarzuylen.

Bij beide moest woeste grond in korten tijd tot park en bosch worden, waartoe overplanting van duizenden groote boomen noodig was. Verdere werken o.a. buitengoed „Aremberg” te Doom en „Wilhelmina-park” te Utrecht. Hendricks