H. d’arbois de jubainville betekenis & definitie

H. d’arbois de jubainville - Fransch philoloog en historicus. * 1827 te Nancy, ✝️ 1910 te Parijs. Legde zich vnl. toe op de studie van Keltische taal, letterkunde en recht. 1882 hoogleeraar aan het College de France voor Keltische taal en letterkunde. Schreef o.m.: Cours de littérature celtique; La familie celtique; Les Druides.