Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 02-02-2019

2019-02-02

H. d’arbois de jubainville

betekenis & definitie

H. d’arbois de jubainville - Fransch philoloog en historicus. * 1827 te Nancy, ✝️ 1910 te Parijs. Legde zich vnl. toe op de studie van Keltische taal, letterkunde en recht. 1882 hoogleeraar aan het College de France voor Keltische taal en letterkunde. Schreef o.m.: Cours de littérature celtique; La familie celtique; Les Druides.