G. van den Elsen betekenis & definitie

Norbertijn der abdij van Berne te Heeswijk; * 1853 te Gemert, ✝ 1925. Hij keerde na een kortstondig kapelaanschap in de abdij terug, om er een leidende positie in te nemen.

Hij stichtte het gymnasium S. Norberti en schitterde als docent.

Daarbij was hij onvermoeid werkzaam als schrijver, vooral op historisch gebied. Later begaf hij zich op sociaal terrein en streed onvermoeid voor de verheffing van de Brabantsche boeren, die hij vereenigde in den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond.

Hij genoot een onbegrensd vertrouwen, kende hun nooden van nabij en offerde belangeloos zijn leven voor hen op. Zijn beeltenis in zandsteen en marmer in de abdij Berne.Lit.: Het Berneboek (1934, passim). Th. Heijman