Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 06-06-2019

Emmanuel (Hebreeuws)

betekenis & definitie

(”immanoe-el = God is met ons) wordt door Isaias (7. 14; 8. 8) gebruikt als eigen naam van den Messias).