Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 24-04-2019

Dagelijksche methode

betekenis & definitie

Dagelijksche methode is een methode van het dubbel-boekhouden, waarbij de verschillende bedrijfsvoorvallen dagelijks in het rekeningsysteem in het grootboek worden overgenomen. In deze methode bestaan nog twee variaties, nl. die, waarbij alle voorvallen afzonderlijk in het grootboek worden overgenomen, en die, waarbij dagelijks de totaaltellingen van de dagboeken in het grootboek worden overgenomen. [i]C.

Janssens [/i]