Wat is de betekenis van Dagelijksche methode?

2024-02-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Dagelijksche methode

Dagelijksche methode is een methode van het dubbel-boekhouden, waarbij de verschillende bedrijfsvoorvallen dagelijks in het rekeningsysteem in het grootboek worden overgenomen. In deze methode bestaan nog twee variaties, nl. die, waarbij alle voorvallen afzonderlijk in het grootboek worden overgenomen, en die, waarbij dagelijks de totaaltellingen v...

2024-02-22
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Dagelijksche methode

Dagelijksche methode - J. Hagers, Koopmansboekhouden, dl 2. f 2.—.