d m u betekenis & definitie

d m u - n d, Eng. dichter en criticus; * 1849 te Londen, ✝ 1928. Van 1884-’90 Clark Lecturer in Engelsche literatuur aan Trinity College, Cambridge.

Bevorderde kennis van en waardeering voor niet-Britsche letterkunde (o.a. essays over de literatuur van Nederland en Skandinavië). Vertaalde Ibsen’s Iledda Gabier, schreef een Leven van Ibsen, en bezorgde een Eng. vert, van Björnson’s werken.

Gosse sympathiseerde met de jongere Fransche en Belgische schrijvers. Zijn verzen en vloeiend proza verraden een fijne cultuur.Werken: essays en studiën ; Collected Poems (1911) ; biogr. van Congreve, Donne, Jeremy Tailor, Sir Thom. Browne. — Lit.: P. Braybrooke, Edmund Gosse (1925). F. Visser.