Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-04-2019

Brugsche metten

betekenis & definitie

Brugsche metten - Tijdens het verzet der Brugsche ambachten tegen de Franschen, die zich van heel Vlaanderen hadden meester gemaakt en het land door hooge belastingen uitmergelden, werden in den nacht van 17—18 Mei 1302 alle Franschen en Leliaerts, die de woorden „Schild en Vriend” niet goed konden uitspreken, vermoord.

Bron: Annales Gandenses (uitg. F. Funck-Brentano, blz. 24-26).