Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 20-03-2019

Blazen

betekenis & definitie

Blazen - een bepaalde manier van ademactie, waarbij de voornaamste vorm van ademgebruik, nl. de gelijkmatige of de stootende adembeweging, wordt toegepast. De ademdruk bij het „gelijkmatig” b. wordt verkregen door gelijktijdige werking van alle uitademingsspieren.

Bij het „stootend” b. wordt de ademdruk opgewekt door zijdelingschen druk op den buikinhoud.

v. Amelsvoort.

Voor blazen in de liturgie, zie Beademing.