Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-04-2019

2019-04-18

A. v.d. brocke

betekenis & definitie

A. v.d. brocke - Jurist te Utrecht. Werkt ook op natuurkundig gebied (atoombouw en -verval).

Van hem is de veronderstelling, dat het plaatsnummer, hetwelk een element in het periodieke systeem inneemt, meteen aangeeft het aantal positieve electrische elementair-ladingen van de kern. “J. v. Santen