Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

2020-01-02

MAALTIJD

betekenis & definitie

houden is meer dan voedsel tot zich nemen; het is een vorm van samenzijn, in geestelijke gemeenschap met elkander treden, convivium. In het heilige Evangelie wordt het messiaanse koninkrijk van Christus, waarin God door Christus in gemeenschap leeft met de mensen, voorgesteld als een koninklijk bruiloftsmaal, dat God aanricht voor zijn Zoon en waarop hij de mensen uitnodigt (Matth. 22 : 2).

De gemeenschap met God in de hemel is in het koninkrijk van Jesus eten en drinken aan de tafel van Jesus (Luc. 22 : 29) of met Jesus de vrucht van de wijnstok drinken in het koninkrijk van zijn Vader (Matth. 26 : 29). De innigste vereniging met God op aarde geschiedt voor een Christen in de sacramentele maaltijd der heilige Eucharistie.

In goed katholieke gezinnen bestaat het gebruik ook het samenzijn voor de gewone dagelijkse maaltijden te heiligen door gebed vóór en na de maaltijd (zie i Tim. 4 : 3-5). K.

D. B.