Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Gepubliceerd op 30-06-2020

geleerd

betekenis & definitie

(gə'le:rt)

I. bn. en bw. (-er, -st)
1. onderwezen : hoe -er. hoe verkeerder; hij is geen letter weet helemaal niets.
2. gedresseerd : een paard.
3. in een of meer wetenschappen bedreven : een schrijver; de -e stand, wereld; een genootschap ; een -e maatschappij. Syn. kundig, wetenschappelijk.
4. wetenschappelijk : een -e verhandeling; een onderwerp; een -e opvoeding.
5. van grote geleerdheid getuigend : een -e dissertatie; een proefschrift. Syn. doorwrocht.
6. veel kennis vereisend om begrepen te worden : van zulke -e dingen begrijp ik niets; dat boek ziet er zo uit; dat is mij te -.
7. (als) van een geleerd man : een -e kop ; -e dwaasheid, hoogmoed, waan.

II. bn. [leer. ladder] aan een ladder bevestigd : een varken.

< >