Wat is de betekenis van geleerd?

2024-06-24
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

geleerd

geleerd - Bijvoeglijk naamwoord 1. zich veelvuldig aan studie gewijd hebbend geleerd - Deelwoord 1. voltooid deelwoord van leren 1. vormt de voltooide tijden We hebben onze les wel geleerd. Hij heeft van zijn fouten geleerd....

2024-06-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

geleerd

geleerd - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-leerd 1. met veel kennis die uit boeken afkomstig is ♢ zijn vader is professor, hij is erg geleerd Bijvoeglijk naamwoord: ge-leerd ... is geleerder dan ... ...

2024-06-24
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

geleerd

(bn.) - hij is geleerd, hij is met scha en schande wijs geworden, hij heeft leergeld betaald.

2024-06-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Geleerd

adj., (ge)leard, knap.

2024-06-24
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

geleerd

I. bn., bw. (1 door onderwijs of eigen studie in een of meer wetenschappen bijzonder ervaren; met uitgebreide kennis toegerust; 2 op het gebied der wetenschap betrekking hebbende; 3 blijken dragende van uitgebreide kennis en diepe studie; 4 veel kennis vereisende om begrepen te worden; moeielijk): 1. een geleerde schrijver, bij uitbr.: de geleerde...

2024-06-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

geleerd

(gə'le:rt) I. bn. en bw. (-er, -st) 1. onderwezen : hoe -er. hoe verkeerder; hij is geen letter weet helemaal niets. 2. gedresseerd : een paard. 3. in een of meer wetenschappen bedreven : een schrijver; de -e stand, wereld; een genootschap ; een -e maatschappij. Syn. kundig, wetenschappelijk. 4. wetenschappelijk : een -e verhandeling; een...

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

geleerd

bn. (-er, -st), 1. onderwezen, door onderricht bekwaam gemaakt; 2. in een of meer wetenschappen bijzonder ervaren, met uitgebreide kennis toegerust, in toepassing op de kennis die uit boeken geput wordt: een schrijver, een zeldzaam man; de geleerdste filologen; geleerde heren; die — wil worden, moet vroeg opstaan moet vlijtig arbeiden; de...