Solvabiliteit betekenis & definitie

Uiteindelijk gaat het er daarom om een optimale verhouding te realiseren tussen vreemd en eigen vermogen. De verhouding tussen vreemd en eigen vermogen wordt de solvabiliteit van de onderneming genoemd.

Onder solvabiliteit wordt verstaan in hoeverre de onderneming op de langere termijn aan al haar verplichtingen kan voldoen. De gemiddelde solvabiliteitsratio (VV/EV) in Nederland is 30%. Ongeveer tweederde van de Nederlandse ondernemingen heeft een solvabiliteitsratio tussen de 20 en 40%. Deze cijfers zijn sterk indicatief want sterk afhankelijk van bijvoorbeeld de branche waarin de onderneming werkzaam is. Afhankelijk van de huidige en de gewenste solvabiliteit, dient het management te kiezen voor vreemd financieren of met eigen middelen financieren.