Solvabiliteitsratio betekenis & definitie

Het vreemd vermogen gedeeld door het eigen vermogen (EV/VV). Dit kengetal geeft de mate aan waarin de onderneming afhankelijk is van eigen vermogen of van externe financiering. Een hoge solvabiliteit betekent dat de onderneming een grotere financiële weerbaarheid heeft en daarmee een lager risicoprofiel. Het is voor zo’n onderneming relatief eenvoudiger om geld te lenen.

Het is belangrijk is om naar een optimale verhouding te streven tussen vreemd en eigen vermogen en daarmee rekening te houden bij het aantrekken van vermogen voor het invullen van de financieringsbehoefte. Deze optimale verhouding is sterk bedrijfstakafhankelijk.