Wat is de betekenis van financieren?

2019
2021-09-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

financieren

financieren - Werkwoord 1. (ov) voorzien van de benodigde geldmiddelen. Dat werd gefinancierd uit de opbrengst van de verkoop van het huis. Woordherkomst afgeleid van het Franse financer (met het achtervoegsel -eren)

Lees verder
2018
2021-09-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

financieren

financieren - regelmatig werkwoord uitspraak: fi-nan-cie-ren 1. er het benodigde geld voor leveren ♢ hij heeft mijn studie gefinancierd Regelmatig werkwoord: fi-nan-cie-ren ik financier ...

Lees verder
1993
2021-09-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Financieren

gelden verstrekken

1990
2021-09-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

financieren

financieren - Directe ondersteuning bieden aan een particulier of een organisatie in de vorm van contant geld.

1973
2021-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

financieren

[Fr.] (financierde, heeft gefinancierd), het beschikbaar stellen, resp. ter beschikking krijgen van geldmiddelen voor een of andere onderneming: het — van de oorlog; een transactie —, het daarvoor nodige geld verschaffen.

1950
2021-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Financieren

(financierde, heeft gefinancierd), het beschikbaar stellen, resp. ter beschikking verkrijgen van geldmiddelen voor ondernemingen: een transactie financieren, het daarvoor nodige geld verschaffen.

1933
2021-09-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Financieren

(bedrijfsecon.), het beschikbaar stellen op langen of korten termijn van geldmiddelen aan de ondernemingen (actieve financiering), zoowel als het ter beschikking verkrijgen dier middelen door de ondernemingen (passieve fin.). Dit f. geschiedt door de vennooten of aandeelhouders als eigen kapitaal der ondernemingen en door derden als vreemd kapitaal...

Lees verder
1898
2021-09-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Financieren

FINANCIEREN, (financierde, heeft gefinancierd), met geld handelen; gelden beheeren; geld verschaffen. aanbrengen.