Natuurramp betekenis & definitie

Een natuurramp is natuurgeweld met catastrofale gevolgen voor mens en dier.

Natuurgeweld is een plotselinge en onverwachte grootschalige gebeurtenis in de natuur. In dicht bewoond gebied veroorzaakt bijvoorbeeld een krachtige aardbeving onnoemelijk leed en ontiegelijke schade. Hetzelfde geldt voor een alles vernietigende orkaan of tsunami. In de paniek en totale verwarring vragen mensen zich dan soms af 'Waarom moet dit mij overkomen?'. Om het kolossale lijden te begrijpen zoekt men naarstig naar betekenis en zingeving. Gedachten gaan daarbij naar bovennatuurlijke zaken. Zo vraagt men zich af of de alles vernietigende aardbeving een uiting of gebaar van Hogere Machten of een straf van God zou kunnen zijn.

Rampverwerking, vooral als mensen mede verantwoordelijk zijn voor de ramp (ontbossing, opwarming aarde) veronderstelt een rationele benadering. De emotionele verwerking van een natuurramp en reageren op geweld waar de mens totaal buiten staat is anders van aard. De wanhoop is groter en het herstel van orde vraagt meer. Zo'n ramp, zoals bekend van de aardbeving van Lissabon in 1755 roept bij de één de metafysische vraag op van theodicee of 'Waarom in God blijven geloven als die ons zoveel rampspoed bezorgt?'. Anderen zullen juist de onvoorstelbaar aardbeving als openbaring, als gezag hebbend en respect afdwingend ervaren of als versterking van goddelijke geloofwaardigheid beschouwen.

Bij nauwelijks te bevatten rampen in de natuur doet de samenleving steeds een beroep op cultuur. Bovennatuurlijke noties blijken nodig om puur natuurlijk geweld te kunnen begrijpen.