Geloofwaardig betekenis & definitie

Gedrag dat geloofwaardig is en geloofwaardigheid uitstraalt waardoor zijn of haar gezag, prestige en invloed toeneemt. Credibility Enhancing Display (CRED) is vertoon dat de geloofwaardigheid van iemand versterkt.

Indien A een overtuigende boodschap wil overbrengen dan moet A geloofwaardigheid uitstralen. Of B en anderen bereid zijn in A te geloven hangt af van A's gedrag en van het onderwerp. Hoe meer A's gedrag voor A zelf kostbaar, nadelig, inspannend en pijnlijk is des te geloofwaardiger A overkomt. Hoe kostbaarder het gedrag voor A zelf des te meer gezag en prestige A verkrijgt en B de boodschap van A gelooft.

Binnen religies en godsdiensten is het vertoon dat de geloofwaardigheid versterkt (CRED's) van bijvoorbeeld Abraham (offert zijn kind) en van Jezus (doet wonderen zonder veel ophef) uitvoerig beschreven. Ook Bijbelse profeten gaven kostbare signalen af (costly signals) om zo geloofwaardig mogelijk over te komen. Zij waren onbaatzuchtig, werkten voor de armen zonder vergoeding, waren voor gerechtigheid en gedroegen zich charismatisch. Zelfs God zou door wonderen te verrichten van CRED's gebruikt hebben gemaakt. Vooral ook door zijn zoon Jezus aan het kruis te laten sterven (zijn meest kostbare bezit).

Binnen onze samenleving staat geloofwaardigheid onder druk. De geloofwaardigheid en het aanzien van gezagdragers van sommige geloofsgemeenschappen (RK) en meer seculier binnen bepaalde politieke partijen (Trump cs) zijn met costly signals en met CRED's nauwelijks nog te herstellen. De betekenis van CRED's blijft echter bestaan. Denk aan zelfmoordterroristen of aan Paus Franciscus. Door bijvoorbeeld zelf rituelen uit te voeren zoals de voetwassing van gevangenen vermeerderen dergelijke CRED's zijn gezag en prestige aanzienlijk.