Smiley betekenis & definitie

In e-mail, op IRC of Usenet zijn dit lettertekens om gemoedstoestanden uit te drukken. In plaats van voluit op te schrijven dat je glimlacht ('smile') om een opmerking van een ander, hoef je slechts :-) te typen en de ander weet genoeg (een smiley wordt ook wel eens een 'smiley face' genoemd).

Om een smiley te interpreteren: draai je hoofd 90 graden naar links en het haakje wordt een 'lachend mondje'. Een minder frequent gebruikt synoniem voor smiley is 'emoticon' (een samentrekking van 'emotion' en 'icon').

Sommigen zien de smiley als een handige, tijdbesparende manier om boodschappen over te brengen (en noemen het 'metacommunicatie'); anderen vinden het een verarming van het taalgebruik, internettaal geeft geen oordeel, maar heeft wel in bijlage 2 een lijst opgenomen met veelvoorkomende smileys. Oordeel zelf.