Martin Bannink

Auteur internet.taal (1995)

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

E-mail

betekenis & definitie

Afkorting van 'Electronic mail': het versturen en ontvangen van post vanuit een computer naar een andere computer via het modem (en dus telefoonlijn). Het is een van de belangrijkste functies van Internet.

Het aantal pagina's dat per dag via e-mail over Internet verstuurd wordt is zelfs door een computer niet meer te tellen. De fax heeft weliswaar heel snel de wereld veroverd, maar dit zou veel overweldigender geweest zijn als er geen e-mail bestond (is de fax dan ook te benoemen als 'crippleware'?). E-mail wordt op verschillende manieren geschreven: email, Email, eMail en dergelijke.

De populariteit van e-mail werd al ontdekt in de antieke dagen van 'ARPAnet', die deze faciliteit al in het begin van de jaren zeventig bood. De techniek van e-mail in die dagen was dermate rudimentair, dat - als een menselijke reactie daarop - de vorm van de berichten even rudimentair mocht zijn. Tik- en spelfouten, grammaticale missers en andere fouten werden voor lief genomen, omdat het verzenden van een bericht van de ene computer naar de andere al zo'n prestatie was, dat de rest er weinig meer toe deed. Daarmee stond de deur open voor internet.taal: mensen begonnen te ontdekken dat als je je gedachten wilt overbrengen via een toetsenbord (in plaats van verbaal), je tijd tekort komt als je je volledig, netjes en grammaticaal correct uitdrukt. Alleen volleerde typisten kunnen dit en zeker niet mensen die zich bijna verslaafd bezighouden met computers en communicatie tussen computers. In e-mail mag heel veel: foute spelling, verkeerde grammatica en noem maar op. Er telt slechts één ding: maak jezelf duidelijk, en wel zo kort en bondig mogelijk.

De reden voor de populariteit van e-mail is helder: je bent nergens meer van afhankelijk (behalve van het feit dat jij en de ontvanger moeten beschikken over een computer en er beiden zeer regelmatig gebruik van moeten maken: beiden dienen 'netizens' te zijn). Er is niemand nodig die een stukje papier in de brievenbus van een ander moet stoppen. Afgezien van een computer (en een modem en elke 'netizen' heeft die!), hoef je geen apparaat te kopen (zoals een fax) om er aan te kunnen deelnemen. Je hoeft jezelf niet af te vragen of iemand - waar ook ter wereld - bezig is (of slaapt): het bericht komt over en het is sneller op de plaats van bestemming dan op wat voor andere manier dan ook (sneller dan de telefoon, of het telegram). De enige voorwaarde is: de ontvangende partij moet - net als jij - de computer als 'verlengstuk' van de geest - of het lichaam - in het leven geïntegreerd hebben. Zo niet: dan werkt het niet.

Het taalgebruik op Internet wordt sterk gestuurd door afkortingen. In Bijlage 1 is een lijst met veelgebruikte afkortingen en acroniemen opgenomen.