ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Nettovermogenswaarde

betekenis & definitie

De nettovermogenswaarde vormt onderdeel van de vermogensmutatiemethode voor administratieve verantwoording. De initiële nettovermogenswaarde van het kapitaalbelang wordt bepaald op basis van de reële waarde van de verkregen activa en passiva. Na de initiële waardering van de verkregen activa en passiva tegen reële waarde worden deze activa en passiva op basis van de grondslagen van de moedermaatschappij gewaardeerd. In de winst-en-verliesrekening van de moedermaatschappij wordt het aandeel in het resultaat van de deelneming opgenomen.