ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Netto-ROE

betekenis & definitie

Het netto operationele rendement op het eigen vermogen (ROE) van de lopende activiteit (of een segment) wordt gedefinieerd als het netto operationeel resultaat van de lopende activiteit (of een segment) gedeeld door het gecorrigeerde gemiddelde gealloceerde vermogen van de lopende activiteit (of een segment), uitgedrukt als percentage. Het gecorrigeerde gealloceerde vermogen is inclusief minderheidsbelangen en exclusief de herwaarderingsreserve van schuldeffecten, aandelen en vastgoed in eigen gebruik, de cashflow-hedgereserve en de gerelateerde toerekening aan houders van levensverzekeringspolissen. Met het netto-ROE wordt de winstgevendheid van het bedrijf gemeten door te vergelijken hoeveel netto operationeel resultaat wordt gegenereerd met het door de aandeelhouders belegde geld. Hoe hoger het netto-ROE, hoe efficiënter het bedrijf gebruik maakt van de netto-activa en hoe hoger het beleggingsrendement voor de aandeelhouders.