ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Reële waarde

betekenis & definitie

Het bedrag waarvoor een actief of passief op balansdatum kan worden verhandeld tijdens een ordelijk transactie tussen marktpartijen.