ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Deelneming

betekenis & definitie

Een entiteit waarin ING Groep een aanzienlijke zeggenschap heeft, meestal in de vorm van een aandelenbelang met tussen 20% en 50% van de stemrechten en die geen dochteronderneming of joint venture is.