Wat is de betekenis van Deelneming?

2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

deelneming

deelneming - Zelfstandignaamwoord 1. het meedoen     ♢ Zijn deelneming aan de Olympische Spelen is niet zeker, omdat hij geblesseerd is geraakt. 2. medeleven, sympathie     ♢ Hij betuigde zijn deelneming aan de familie van de gestorven man. 3. belang, meedoen in een o...

Lees verder
2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

deelneming

deelneming - zelfstandig naamwoord uitspraak: deel-ne-ming 1. het ergens aan meedoen ♢ zij werd uitgesloten van deelneming 2. meeleven met iemand die verdriet heeft ♢ ik betuigde mijn deelneming...

Lees verder
2016
2021-01-20
ING

Begrippenlijst ING

Deelneming

Een entiteit waarin ING Groep een aanzienlijke zeggenschap heeft, meestal in de vorm van een aandelenbelang met tussen 20% en 50% van de stemrechten en die geen dochteronderneming of joint venture is.

2015
2021-01-20
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Deelneming

Kapitaalbelang (van ten minste 20%) dat wordt gehouden om er voordelen voor de eigen bedrijfsuitoefening mee te realiseren.

2013
2021-01-20
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Deelneming

Deelneming betekent - in het juridisch spraakgebruik - dat een verdachte samen met één of meerdere andere verdachten zich schuldig maakt aan het plegen van een strafbaar feit. Artikel 47 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht stelt: "Als daders van een strafbaar feit worden gestraft: 1. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen. 2. zij die d...

Lees verder
2007
2021-01-20
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Deelneming

Deelneming is: 1. in de fiscale betekenis is sprake van een deelneming indien er sprake is van een belang in het aandelenkapitaal van een onderneming, dan wel in certificaten daarvan, dat kleiner is dan als overname wordt aangeduid en groter is dan als belegging wordt gekwalificeerd. Daarom zal dit begrip in fiscale zin worden gebruikt om een b...

Lees verder
2005
2021-01-20
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Deelneming

Er is sprake van een deelneming als het aanhouden van aandelen in een andere onderneming duurzaam is, voor eigen rekening geschiedt en ten dienste staat van de werkzaamheden van de eigen onderneming.

2003
2021-01-20
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

deelneming

deelneming - Belang van een onderneming of een belegger in het aandelenkapitaal van een (ander) bedrijf. Wanneer het gaat om een belang dat groter is dan 50% gaat het om een meerderheidsdeelneming of een dochter; bij minder dan 50% spreekt men van een minderheidsdeelneming. De wet spreekt van een deelneming als het belang 5% of groter is.

1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

deelneming

v., 1. het deelnemen in de betekenis 1., aan een wedstrijd; bij genoegzame —; financiële — is gewenst; 2. het deelnemen in de betekenis 2., medelijden, sympathie: de nabestaanden zijn betuigen.

Lees verder
1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Deelneming

v., het deelnemen, ook fig., medelijden, sympathie: zijn deelneming betuigen.

1933
2021-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Deelneming

Deelneming - is er, wanneer meer personen betrokken zijn bij de uitvoering van een strafbaar feit. Met noodzakelijke deelneming duidt men aan die gevallen, waar, voor de totstandkoming van het delict, samenwerking van meerdere personen noodzakelijk is, bijv. overspel. De Ned. en de Belg. Wet kennen twee hoofdvormen van deelneming, nl. daderschap en...

Lees verder
1916
2021-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Deelneming

Deelneming - (aan strafbare feiten). Onze strafwet behandelt haar in de artt. 47-54. Zij onderscheidt daarbij de deelnemers in daders en medeplichtigen. Persoonlijke omstandigheden, waardoor de strafbaarheid uitgesloten, verminderd of verhoogd wordt, komen bij de toepassing der strafwet alleen in aanmerking ten aanzien van dien dader of medeplichti...

Lees verder