ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Joint venture

betekenis & definitie

Een contractuele overeenkomst waarbij twee of meer partijen gezamenlijk een economische activiteit ondernemen en waarbij er sprake is van gedeelde zeggenschap.