ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Zeggenschap

betekenis & definitie

De macht om zodanig invloed uit te oefenen op het financiële en operationele beleid van een entiteit dat daaruit voordeel wordt verkregen.