Hypotheekrente betekenis & definitie

Hypotheekrente is de rente die men betaalt over een hypothecaire lening, die voornamelijk wordt gebruikt om een woning te kopen. De hypotheekrente is per aanbieder verschillend, en is onder andere afhankelijk van de rentestand.

Wanneer men een huis wilt kopen, geldt voor de meeste mensen dat ze het bedrag dat hiervoor nodig is niet in één keer kunnen betalen. Hiervoor sluiten ze dan ook vaak een lening af bij een bank, dit wordt een hypotheek genoemd. Net als bij andere leningen, dient men over deze lening ook rente te betalen. Zoals de naam al zegt, is dit de hypotheekrente.

De hoogte van de hypotheekrente hangt af van diverse factoren, zowel individueel als contextueel. Wat betreft de individuele factoren kan men onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie. Hiermee heeft de bank meer zekerheid dat de lening wordt terug betaald, en kan men aanspraak maken op rentekorting. Daarnaast wordt gekeken naar de marktwaarde van het huis. Dit is altijd de waarde van de woning in het huidige economische verkeer onder normale omstandigheden. De hoogte van de hypotheekrente wordt onder andere gebaseerd op de verhouding tussen de marktwaarde van de woning en de hoogte van de hypothecaire lening. Hoe meer deze twee overeen komen, des te lager de hypotheekrente. Verder letten de geldverleners op zekerheden die geldleners hebben. Hieronder wordt bijvoorbeeld een vast inkomen, maar ook een waardevaste uitkering verstaan. Hoe meer zekerheden men heeft, des te minder risico loopt de geldverlener en des te lager zal de hypotheekrente zijn.

Naast deze individuele factoren zijn nog een aantal contextuele- of marktafhankelijke factoren die de hypotheekrente kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld de markt- en dagrente, schommelingen op de onroerend-goedmarkt en de groei van de economie.

Laatst bijgewerkt 10-02-2016