Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 16-08-2016

2016-08-16

Marktwaarde

betekenis & definitie

De marktwaarde van de woning is de waarde wanneer een woning vrij wordt verkocht op de woningmarkt. Hiermee verschilt de marktwaarde van de executiewaarde. Hypotheekverstrekkers gebruiken de marktwaarde van een woning om de maximale hypotheek te berekenen. De precieze invulling van de marktwaarde verschilt per hypotheekverstrekker.

In tegenstelling tot de executiewaarde is de marktwaarde de prijs die de woning opbrengt onder normale omstandigheden. De marktwaarde kan de verkoopprijs van de woning zijn, maar ook de koop/aanneemsom plus bouwkosten, grondprijs, meerwerk en overige kosten. In sommige gevallen is de marktprijs de getaxeerde waarde van de woning, eventueel na een verbouwing.

Het verschil in definitie van marktprijs hangt niet alleen af van de hypotheekverstrekker, maar ook van de wensen van de koper. Iemand die een woning wil verbouwen zal de waarde van de woning na verbouwing laten taxeren, zodat over die getaxeerde waarde een hypotheek verkregen kan worden. De marktprijs is dus niet puur de waarde op de woningmarkt, maar hangt ook samen met de hypotheek.

Vanaf 2018 mag de maximale hypotheek niet hoger zijn dan 100% van de marktwaarde. Dat betekent dat alle overige kosten uit eigen vermogen gefinancierd moeten worden. Een verbouwing kan wel deels opgenomen worden binnen de hypotheek, in de vorm van een bouwdepot. Hierbij wordt de marktwaarde bepaalt door de taxatie na verbouwing.

Om de marktwaarde te bepalen eisen veel hypotheekverstrekkers een taxatierapport. Hierin staan de kenmerken van de woning beschreven en wordt de woningprijs gemotiveerd. Bij een reguliere taxatie (bijvoorbeeld voor de verzekering) is een validatie niet nodig, maar in het geval van een hypotheek moet de taxatie gevalideerd worden bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).

De marktwaarde is niet alleen van belang bij verkoop van de woning, maar ook bij het oversluiten of verhogen van een hypotheek.