Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 10-08-2016

2016-08-10

Dagrente

betekenis & definitie

Dagrente is de rentestand op het moment dat men een hypotheekakte tekent en daarmee geldig wordt. Door gebruik te maken van de dagrente, kan men voordeel behalen ten opzichte van de rentestand die is gebruikt wanneer de hypotheekakte werd opgesteld.

Wanneer men een huis wilt kopen, dient men hier doorgaans een hypotheek voor af te sluiten, waarbij er een hypotheekakte moet worden opgesteld. Het is gebruikelijk om bij de offerte voor een hypotheek de huidige rentestand te gebruiken om de periodieke rente vast te leggen. In de meeste gevallen geldt dat er een periode zit tussen het ontvangen van de offerte en tekenen van de hypotheekakte. In deze periode is het goed mogelijk dat de rentestand is gedaald of gestegen. Wanneer de rentestand is gedaald, kan men veelal gebruik maken van de dagrente.

De dagrente is dus de rentestand op de dag dat men de hypotheekakte tekent. Wanneer de dagrente lager is dan de rente op het moment dat men de offerte heeft ontvangen, wordt deze dagrente vervolgens gebruikt als rente gedurende de looptijd van de hypotheek. Hiermee kan men voordeel behalen, in geval de dagrente lager uitvalt dan de rente ten tijde van het opmaken van de offerte.

Wanneer men bij het aannemen van de offerte heeft gekozen voor dagrente, geldt deze regeling alleen wanneer de rente bij het tekenen van de hypotheekakte daadwerkelijk lager uitvalt dan de rentestand ten tijde van het opstellen van de offerte. In geval de hypotheekrente hoger is dan de rente ten tijde van het opstellen van de offerte, geldt de regeling van de dagrente niet.