Gepubliceerd op 05-05-2017

Soort zoekt soort

betekenis & definitie

Overal is te zien dat mensen vrienden zoeken van gelijke afkomst, gelijke leeftijd, gelijke huwelijkse staat en bijv. gelijke seksuele of beroepsmatige voorkeur. Veel mensen ontdekken, soms tot hun schrik, dat ze alleen mensen met dezelfde opleiding resp. inkomen in hun vriendenkring hebben. De behoefte aan homogeniteit, vooral op het gebied van sociaal milieu, is blijkbaar groot.

In de privé-sfeer is daar weinig bezwaar tegen. Juist in hun partnerkeuze zoeken mensen vaak deels naar homogeniteit. In de openbare sfeer kan die behoefte aan homogeniteit er echter gemakkelijk toe leiden dat vooral mensen van ‘hetzelfde type’ (geslacht, etniciteit, milieu, leeftijd) in aanmerking komen voor een baan, een promotie e.d. In de openbare sfeer is het daarom een teken van beschaving om zich hiervan bewust te zijn. De homogeniteitbehoefte kan dan met het verstand worden ingeperkt (Zie Etnisering. Zie Discriminatie).